تبلیغات
^_^تَعـطیــلاتِ رویــآیــی^_^ - کــربــلا پــای پــیاده...

^_^تَعـطیــلاتِ رویــآیــی^_^

پُـشـتِ مـَن خـُدا بـوده هَمـیـشه...


HOME MAIL TELL ROZA
 کــربــلا پــای پــیاده...
چهارشنبه 12 مهر 1396 × 08:35 ب.ظ    
http://uupload.ir/files/6ubj_16528_17076777_1732865887043196_8942001621122940928_n.jpg
کربلا لبریز عطر یاس شد....نوبت جانبازی عبـــاس شدdreamyeyesf.gif (28×48)
خوش میگذره چهار روز تعطیلـــی؟clovergirlsmiley.gif (103×97)
این چهار روز قیافه من اینجوری بــــــــــود:yay.gif (36×36)
عاشورا هم رفته بودیم شبیه خونی مسجد اکیپمون اینا از
 بس باهم هرهر و کرکر کردیم از چشمــم اشـک میومد
ما داشتیم میزدیمم یخوردیم میخندیدم مردم نشسته بودن 
لیتر لیتر اشک میریختن اصن یه وضعــــی بــودlaugh2.gif (19×20)
با حسنا رفته بودیم دسشــویی یکی بود به حسنــا گفت:
اهاااای تو 
حسنا: هســـــــتـــی با منه؟lollipop2-smiley.gif (44×37)
من چرخیدم طرف پیرمرده گفدم:یارو با اینی؟hmm.gif (30×29)
کنار مسجد یه پارک بود رفتیم نشستیم تو نیمکت معصومه و
 مهستی تخمه داشتن میشکوندنمن کیک میخوردم حسنا
 دلستر میخــوردoregonian_winesmiley.gif (51×30)
ملتم جوری نگا میکردن ما هم که پــــرووووووhi5.gif (62×43)
داشتم می رفتم طرف سطل اشغـــال
معصومه:بشین ببینـــمlaugh2.gif (19×20)
من:صندلی خالی که نیسد بشینــم
مـعصومه:بــیا بغــلم بــشین435.gif (80×41)
مهستی:خااک بـر ســرت هستـیlaugh2.gif (19×20)
من:مهستی با چیز..اضافه نخور اشنایی داری؟yourecute.gif (32×49)
+ یـه بنـده خـدا تـو نـقـش یــزیــد laugh2.gif (19×20)
مدیـونـیـد اگـه بـدونیـد ازش عکـــس گـرفـتم!! laugh2.gif (19×20)
http://uupload.ir/files/7yrl_img_۲۰۱۸۰۴۱۷_۲۱۴۳۳۸_۲۲۲.jpg
+ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺑﺮﻡ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺑﻌﺪ
 ﺗﻮ ﯾﻪ ﺑﺮﻑ ﻭ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﻣﻦ ﭘﺎﻡ ﺑﺸﮑﻨﻪ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺘﻮﻧﻢ ﺣﺮﮐﺖ کنم و
 ﺑﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﮕﻢ ﺑﺮﯾﺪ ﻭ ﻣﻨﻮ ﺍﯾﻨﺠﺎ ول کنید و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻮ 
ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪﯾﺪ … ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﮕﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺭﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪﺵ 
ﻣﻦ ﺑﮕﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻮ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪﯾﺪ … ﻣﻨﻮ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ … ﺑﻌﺪ 
ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺑﺮﻥ ﻭ ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺬﺍﺭﻥ …
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺗﻮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﮔﻤ بشن ﻭ ﯾﻪ ﺷﯿﺮ 
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭﺣﺸﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺣﻤﻠﻪ کنه ﻭ ﺍﻭﻧﺎ ﻓﺮﺍﺭ کنن و ﻣﻮﻗﻊ 
ﻓﺮﺍرﺗﻮ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮔﯿﺮ کنن ﺑﻌﺪ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﻩ 
ﻣﯿﺨﻮﺍﺩﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﯾﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﺑﯿﺎﺩ ﻭ ﺷﯿﺮﻩ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ
 ﭘﺸﺖ ﺍﻭﻥ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺗﻔﻨﮓ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯﺵ ﺩﻭﺩ ﺧﺎﺭﺝ
 ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﯾﻪ ﭘﺎﯼ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻭﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻡ …
خورشید ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﻏﺮﻭﺏ ﻣﯿﮑﻨﻪdreamyeyesf.gif (28×48)
شــدم رســتم ســوار بــر رخــــشkngt.gif (53×39)
+اونقــده گــوشــیو دســـتم گـــرفتــم وقــتی میذارمــش زمــین
گــریــه میــکنه بغلــی شـــده وحـــشی...chillpillsmile.gif (59×34)
روز اول مدرســـه تسلیـت بــادbokmal.gif (73×30)