تبلیغات
^_^تَعـطیــلاتِ رویــآیــی^_^ - رمـضآن مـآه خـدا

^_^تَعـطیــلاتِ رویــآیــی^_^

پُـشـتِ مـَن خـُدا بـوده هَمـیـشه...


HOME MAIL TELL ROZA
 رمـضآن مـآه خـدا
دوشنبه 14 خرداد 1397 × 11:24 ب.ظ    
http://uupload.ir/files/91g_img_۲۰۱۸۰۵۱۹_۲۰۲۸۱۰_۳۷۶.jpg
السلام السلام چطوریایید؟!
بنـده بـآزم تشـریف فـرما شـدم!!!
و مـن از بـنـد امتحانات رهـاایـی یـافتـم جیییـغ شپـک میـخـامـا!!laugh2.gif (19×20)
مـرسـی مـرسـی نـه نـه بلنـد نشـین خـواهـش میکنم!!!
نمـاز روزه هاتـون قبول دوستـآن
خدایـا قرار ده روزه‌ام را در ایـن ماه روزه روزه داران واقعى و
 شب زنده‌داری‌ام را نیز مانند شب زنده داران و بیدارم کن در آن
 از خواب بی‌خبران و گناهم را بر من ببخش اى معبود جهانیان و 
درگذر از من اى درگذرنده از گناهکارانـ..
تو ایـن شبهـآی زیبا میـگن از خـدا هرچـی بخـوای خـدا صد
 برابرشو بهـت مـیده الهـی خـدا تو ایـن شبـا دعـا هاتون رو 
مستجـآب کـنـع اگـه از بنـدع بدی دیدین لطفا حلال کنین
قصدی نـداشتـم اگر عم کردم قصدم فقـط شوخـی بوده وگرنه
خدایـی نکـرده چیـز دیگـه ای نبـودع 
بگـم کـع رفته بودیم خونه بابا بزرگم کلا جمعه ها ما میریم
پنجشنبه ها زن عمو هام اگه باهـم بریم دعوا میشه بین بچه ها!
دو تا سگـ گوگولی هم دیدیم خیلی خوشمل بودن!!!شکلک ساده 979
لاک پشت هم دیدیم تنبل اینقده!!!شکلک ساده 979
اسب هم دیدیم!!شکلک ساده 979
کلا خونه بابا بزرگم شده باغ وحش!!خـخخـخhttp://maniadv.persiangig.com/Smiles.mania-dv/25r30wi.gifhttp://maniadv.persiangig.com/Smiles.mania-dv/25r30wi.gif
آلوچـه عم دیدیم خوشمزع تـوت هارو که نگو مشکـیی!!شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه
بح بح!!تابستون بیا منتظرتیم!!
بچـه هـا بنظـرتـون مـن امسـال روزه بگـیرم؟!m0190.gif (25×25)
الف)نه http://maniadv.persiangig.com/Smiles.mania-dv/25r30wi.gif   ب)جhttp://maniadv.persiangig.com/Smiles.mania-dv/25r30wi.gif
ج)س  http://maniadv.persiangig.com/Smiles.mania-dv/25r30wi.gif  د)مhttp://maniadv.persiangig.com/Smiles.mania-dv/25r30wi.gif
+الینـا جـآن چـرا میگم نمیریم والیبال دیگع؟!
چونکه والیبال بانوان مسابقه کشوری نـداره!!الکیه!!
تو راهنمایی یا همون دبیرستان هم یاد میدن بیخیال والیبال پس!
حداقل یه تکواندو مسابقه کشوری داره استانی داره و...
ما تکواندو رو ادامـه میدیم به قول خانوم قبادی اونجا اتراق
میکنیم خنگ هم خودتی!!به هلن هم خبر بده!!نایت اسکین
که میدونم نمیاد=|
این هفته هـم کلاس زبان ثبت نام میکنیم هـم تکوانـدو!!
یعنـی شنـبـه!!writing.gif (44×49)
به مـامـان و بابا خـبر بدع کامنت بزار برام ببینم چی میشع!
#باشگـاه_تلاش_تکوانـدو_مقصـد مـا