تبلیغات
^_^تَعـطیــلاتِ رویــآیــی^_^ - پروفایـــل مـــن

^_^تَعـطیــلاتِ رویــآیــی^_^

پُـشـتِ مـَن خـُدا بـوده هَمـیـشه...


HOME MAIL TELL ROZA
اِسمـ:هَـسـتی....تربچه..خلوچل...انشرلی....مو قشنگ...شـیـطـونـکـ


رَنگِـ مو:خُـرمـائـی..طلایی..:|


چِشمـ:قعوه ای سوختنی *.*


رَنگِـ مورِدِ عَلآقعـ:قِرمز_مِشكی _صِفید :| عابی


مآهِـ تَوَلُد:اسـعـفـند


سِنـ:۱۳
 
کِـلآس:هَفـتـم

آخلآقـ: پـروو،شیطون، پایـه خخ بستگیع ب طرف هم داره خو


کآری کِ هیچ وَقت اَزَش خَستِع نِمشی : رقص رقص شیطونی *.* حـــرفـیدنـ:|| وب نـویـسی^^ سرکـآر گـذاشتن:||
چـَط کـردن:|


سیگآر:نَع :| 

کُتکـ کآریـ بآ دُخمَلـ: تا دلت بخاد

کُتکـ کآریـ بآ پِسَر: نـچ


رِفیقِـ فآبـ: الیـنـآع و هِـلن:|


خوبیـ كَردی : زیـعـاد:| 


بَدیـ کَردیـ:اینَم زیعـاد :| 


تیکِهـ کَلآمـ: ناموسی؟...فدا مدا....اناناس...بستگی ب طرفمم دارع هاع
چـاکـر پـاکر...لاو لاو...حساس نـشو حساس نشو:|...عاغا عاغا
آی لاو یو داری دخدر:|.. استغفرلله...بسم الله..جلل خالق
جلل جالب:|

تیمِـ مورِدِعِـ علآقِعـ: _پِرِسپُلیس:| رئـال مـآدرید _تراکتـور سازی تبـریز


دوسـ پسر:اَه اَه حـآلـم بهم خُورد


مآشینـِ مورِدِ علآقِعـ:بوگاتی...فراری..هیـونـدا جنسیس کوپـه


عآهَنگـ: لآکـچـریـ _ رَپ_ دیس لآو _ شـآد ..........

اَگه‍ دوبارِعـ بِه‍ دنیآ بیاَیـ دوس دآریـ اِسمِتـ چیـ بآشِهـ؟ همین اوکـیـع :| 


عَـ کیـ مُتِنَفِریـ:اَع اونـآیی کـع مـیـگن درس نـخـونـدم ولـی خـونـدهـ :| 


دوسـ دآریـ زِندِگیتـ بِره‍ِ عَقب یآ جِلو:جلو...*.*


عِشقِـ اَوَلِتـ چیـ شُد:نیـسـتـ :|


عِشقِـ دُوِمِتـ چیـ شُد: نیسـتـ :|


تآ حآلآ کِسیو بوسیدیـ : نـَع چِطو!!*.*


 /> اَهلـ دودُدَم:نـچ


چَنـ سآلِگیـ عآشِقـ شُدیـ?قرارع بشم؟


شآخِـ مورِدِ عَلآقَتـ:کسی واس ما شاخ نمیشع
بِهـ کیـ بیشتَرینـ عَلآقَهـ رو دآریـ:مـامـان...بـابـا...مـهـسـتی...الیـنـا...هـلـن

مآهِـ تَوَلُدِشـون: اووو دونه دونه بگم؟؟بیخی


شَخصیَتـ کاَرتونیـ مورِدِ عَلآقتـ:پـآتـریـکـ ^.^


فیلمـ مورِدِ عَلآقتـ:نیدونم هرچی باحال باشع
حوض نقاشـی،پایتخت،تعطیلات رویایی،چارچنگولی
بچه مهندس،زخم،به وقت شآم،سوپر استار ایرانی
ترانه ی مادری،رهایم نکن،خندوانه،دورهمی
آنـابـل،آبشار جاذبه و...


حِیوونِهــ مورِدِ عَلآقتـ:عصـبـ :|تـولـع سـگـ:| خـر گـوش:|


خوآنندِهـ مورِدِ علاقه:میلاد راستـآد-مهراب-
سینا درخشنده-سینا شعبانخانی-محسن ابراهیم زاده
سهراب پاکزاد-علی لهراسبی-پارسا لیپ-رضا شیری
حامد همایون-لیتو-وانتونز-مرتضی رنجر-محمدرضـآ آذری
سآزِ مورِدِ عَلآقتـ:گیتآر:)