تبلیغات
فـــانتـزی هــای ذهــنم

فـــانتـزی هــای ذهــنم


HOME MAIL TELL ROZA
 شًّاًّعًّ پًّسًّتً
دوشنبه 2 مرداد 1396 × 01:34 ب.ظ    
qp91_img_۲۰۱۸۰۲۱۱_۲۱۱۳۳۱_۴۸۱.jpg (501×470)
بـــــــعــــــــ نــــــــآمــــــــ خدآ
ســـــعــــلـــآآمــــ 
عـبخنـــد لــطــــفـــا

   
 امـیــدؤارمـ عـــ ؤبــعــ بنــدهـ عـخؤشـتــ بــیـآد 

جآعـ درعـ بـگــمـ ؤبــه دؤمیــعــ کعـ قبـلـیـهـ تــؤ اؤابـلــاگـ بــؤدعـ

بــعـ دلـآیـلـیـ نـیـسـتــعـ ؤنـابـؤدعـ شــدنـ

 هــرؤبـــیـ قــؤانـیــنـ خؤدشــؤدارہ دیــگــهـ

بــا لــبـ ؤ لــؤچــهــ اؤیـزؤنـ ؤارد نـشــــیـــن

تـــبــادلــ لــیـنــکــعـ مــیـــکــنـمـ
 ؤلــیــیــیــ
آیـا مـیـدانــیــد خؤشـگـلـ هــاعــ کـامـــنــتعـ بـیـشــتــریـ مـیـ گــذارنـد؟
.

.

.

مــنــمــ نـمــیــدؤنـســتــــمــعــ الــانـ فــــعـمــیـــدمـ


 تـــؤهیــنـ ؤ اعـصـآبـ خؤردع کنــیــعــ نــداریـمـعـ
  هـمـیـنـعـا 
در پــنــاعـ حـقــ بـاشـــیـنــعــ لـــبــعــتـــؤن خنـدؤنــعـ   
یـآدمؤنـعـ بـآشــع الـلـهمـــ عـجـــلـ لــؤلــیـــکـ الــفرجـ
i.gif (20×72)t.gif (42×72)s.gif (40×72)a.gif (45×72)h.gif (45×72)   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

 وًاًلًیًبًاًلًیًسًتًمً
جمعه 25 اسفند 1396 × 07:25 ب.ظ    
http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531472111489928190.jpg
یه دختر والیبالیست http://up.vbiran.ir/uploads/21166141098169626275_15.pngبا ناز و ادا راه نمیره http://up.vbiran.ir/uploads/709814521115314752_4.png
کفش ۲۰ سانتی نمیپوشهhttp://up.vbiran.ir/uploads/24663141098169825340_18.png سفت و محکم راه میره http://up.vbiran.ir/uploads/43199141098169610749_16.png
کتونی اسپرت پاشهhttp://up.vbiran.ir/uploads/16369141098170027361_34.png دلخوشیش به پسرای دورو ورنیسhttp://up.vbiran.ir/uploads/39814145230117636294_6.png
زندگیشو میذاره پای والیبال http://up.vbiran.ir/uploads/42010141098169636290_14.pngشیطونهhttp://up.vbiran.ir/uploads/2347314109817015871_40.png 
یکم جدیهhttp://up.vbiran.ir/uploads/3947914109816988453_26.pngقدرت دستش ۱۰۰۰برابر دخترای دیگسhttp://up.vbiran.ir/uploads/6060143480345411605_1.png
جای عروسک توپش تو بغلشهhttp://up.vbiran.ir/uploads/6393141098169927263_27.png یه دختر والیبالیست 
خیلی خاصهhttp://up.vbiran.ir/uploads/43103141098170245152_48.pngبسلامتیhttp://up.vbiran.ir/uploads/19511141098169633756_17.png
 همه دخترای والیبالیستhttp://up.vbiran.ir/uploads/644114521118235319_1.png   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

 تًوًلًدًمً مًبًاًرًکً
چهارشنبه 23 اسفند 1396 × 08:22 ب.ظ    
2020.jpg (480×396)
کوکه حالم..:)
چهارشنبه سوری است دیگر...چه کنیم121.gif (70×57)
نصیحت من به شماع ها:25r30wi.gif (28×24)
ای هوشنگ،قلی،ملینا...laugh2.gif (19×20)
نبینم تو کوچه بریناlaugh2.gif (19×20)
بچه های محل خوبنlaugh2.gif (19×20)
اما ترقه میکوبن laugh2.gif (19×20)
سیگارت و بمب و فشفشه مفت می فروشم...laugh2.gif (19×20)
صدای گرومپ گرومپ...laugh2.gif (19×20)
ترق ترق همش تو گوشم...laugh2.gif (19×20)
امشب که بری رو پشت بوم کپ می نمایی!laugh2.gif (19×20)
انگار جنگه تو خیابون و دشمنا توشنlaugh2.gif (19×20)
کتاب تاریخو که وا میکنینlaugh2.gif (19×20)
صفحه هیفده رو نگا میکنینlaugh2.gif (19×20)
چهارشنبه سوری رسممون این بوده laugh2.gif (19×20)
پلیدی هارو ز وجود پاک کنیم laugh2.gif (19×20)
نه این کارایی که شما میکنینlaugh2.gif (19×20)
مخصوصا هوشنگ نریااlaugh2.gif (19×20)
اخه تو یکم خریااlaugh2.gif (19×20)
میری و منفجر میشیlaugh2.gif (19×20)
میسوزی جر وا جر میشیpianosmileyff.gif (45×47)
داشتی با ریتم میخوندی؟25r30wi.gif (28×24)
دیروز رفته بودیم خونه بابا بزرگم با کیسه کیسه ترقه 
درخواست داده بودیم هر چی ترقه هسد رو پدرومادربخرنevilsmile.gif (19×18)
از جایی هم که تولدمون بود ننه بابام نمیتونستن چیزی بگنlaugh2.gif (19×20)
ما هم از فرصت استفاده میکردیم اخ چه حال داد امیرم 
اومده بود این امیرم لامصب چار پاییس
 مامینداختیم ترقه طرفش اون مینداخ طرف ما25r30wi.gif (28×24)
دیدیم کل فامیل دارن دسته جمعی سلفی میگیرن به امیر
 اشاره کردیم2تااز این کپسولیا انداختیم طرفشون یعنی 
قیافشون دیدنی بود همه کپ کرده بودن25r30wi.gif (28×24)
من:innocentsmily.gif (35×24)
مهستی:huhsmileyf.gif (19×20)
امیر:gotcha.gif (62×48)
خانواده:این زهرمارو کی انداخت اینجا؟piesmiley3.gif (109×61)
کیکمون رو هم اوردیم کنار اتیش سلفی گرفتیم شمع
 فوت کردیمزدیم رقصیدیم شیطونی کردیمع و..kumbaya.gif (98×64)
عموم هم گیر دادع بود من بپرسم از رو اتیش ازم عکس بگیرین 
حالا مگه میشد حالا بیاع این ول کنع آی تو نمیتونی 
عکس بگیری بلد نیسدی و بدع من یه عکس بگیرم حال کنboredsmiley.gif (33×19)
تا میخواس فلش بزنه این 10 دیقه ای میشد پریده بود:|weirdsmiley1.gif (28×31)
وقتی ترقه ها تموم شد من مثل این معتادا نشستم  25r30wi.gif (28×24)
دستمال کاغذی لوله میکردم روشن میکردم مثلا سیگار میکشم
 اخرشم به سرفه کردن میوفتادم25r30wi.gif (28×24)
تولدم کادو مادو گرفتم اینجای تولد از همه بهترع واقعا 25r30wi.gif (28×24)626gdau.gif (38×45)
سه تایی منو مهستی و امیر فال گوش وایستادیم هی خواستیم
 بریم تو پشت در یه چی بشنویم میدیدیم صدایی نمیادhmm.gif (30×29)
 یه بار هم اومدیم دیدیم ننم میگه بیا اون ابلیمو رو بدع منshakinghead.gif (30×18)
من اینو چی تعبیر کنم هاع؟یکی کمک کنه الگیج شدع148fs542321.gif (38×22)
روز مادر و زن هم مبارک البته با تاخیر 
وقتی چشم به جهان گشودم. قلب کوچکم مهربانی لبخند 
و نگاهت را که پر از صداقت و بی ریایی بود احساس کرد. 
دیدم زمانی را که با لبخندم لبخند زیبائی بر چهره
 خسته ات نشست و دنیایت سبز شدو با گریه ام دلت
 لرزید و طوفانی گشتاز همان لحظه فهمیدم که تنها در 
کنار این نگاه پرمهر و محبت است که احساس آرامش و خوشبختی خواهم کرد
مامانم روزت مبارک heartsmile.gif (19×18):)
پ.ن#:
*جلبکاع بگین ببینم لباس عیدتون چه رنگیهromansmile.gif (57×42)
تولدمم مبارک من کادو میخاام کادو هامو بدین دی کاری
 نکنین بیام وباتون با زور بگیرماrockf.gif (42×31)
 نظرات این پست باید از همه پستا زیادتر باشع 
#کامنت تکراری هم نداریم ببینم هم همه رو  پاک میکنم guntootsmiley2.gif (41×49)
یعنی برم ببینم نظرات پست تولد یکی از مال من زیادع
 دهنتون سرویس میشه از الان گفتما نگو نگفتیboredsmiley.gif (33×19)
درباغ جهان، دلم گلی می جوید..امروز گل سپیده ام می روید..
امروزدلم دل ای دل ای میخواند..چون میلاد مراخدا مبارک گوید..
تولدم مبارک∞pinkglassesf.gif (28×31)
http://setare.com/files/fa/news/1395/9/15/51527_608.jpg
#بیاین کنار هم یه چهارشنبه سوری قشنگ و شاد
 بی خطر برگذار بکنیم نه اینکه وحشی بازی در بیاریم...rolleye.gif (19×18)
#چهارشنبه سوری بله4chsmu1.gif (29×19)
#چهارشنبه سوزی،نخیر6259.gif (61×71)   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

 حِّسِّوِّدِّ هِّرِّگِّزِّ نِّیِّاِّسِّوِّدِّ
پنجشنبه 10 اسفند 1396 × 05:33 ب.ظ    
500x500_1519412778999959.jpg (500×500)
الان حسودا میگن دروغه:|weirdsmiley1.gif (28×31)
طرفداراش بترکوننonesmiley1.gif (51×66)

#ماکان_بند   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

 عُِرُِوُِسُِیُِ
دوشنبه 20 آذر 1396 × 10:39 ب.ظ    
منو معستی و هلن
یا الله یا الله غریبه کجایی؟بازدید کننده کجایی؟electricf.gif (63×28)
عاغا الهی خدا به کمکتون مرسی از نظراfriaresmilley.gif (54×46)
ضمن اطلاع چن روزه دارم بندری میرم امتحان اجتماعی
 و علوم داشتیم هی خرر بزن خرر بزنpinkglassesf.gif (28×31)
یکتا هم امتحان احکام داش داشتیم بش روش تقلب یاد 
میدادیم فرم مدرسمون عینه کته برداشته بود کتاب
 احکامو گذاشته بود یقه مانتوش 25r30wi.gif (28×24)
میگفتیم تو سوال 5گیر کردی یه جوری علامت بده الینا 
به دادت برسه خودکار نامریئم رو هم دادم بش ولی
 ضایع تقلب کرده بود خانوم عبداللهی عصبی بود
واییی اونقده خندیده بودم با صندلی داشتم یکسان میشدم
بدبخت یکتا میگفت اگه مردم حلالم کنید چیزی یا کار
 بدی ازم دیدید حلال کنینminzdr.gif (59×30)
اگه مردم حامد همایون بیارین برام غیر مستقیم دیوونگی
 بخونه فقط اولشو بخونه بقیه رو دوس ندارم حلوا هم
 یه لایه نازک باشه اگه یکی گفت جوون خوبی بود 
بزنین تو سرشbore.gif (60×49) 25r30wi.gif (28×24)
چهارشنبه هم که تعطیل شد چاکر حضرت محمد loudlaff.gif (32×35)
جمعه هم که هلن از الان اطلاع داده میرع اردبیل دور دورع
خانوم قبادی هم سه شنبه زنگ اول دوم حاضر بود زنگای
 بعد عربی میرقصیدیم ناموساlaugh2.gif (19×20)
مغشول خرخونی بودیمع کع در به طرز وحشتناکی توسط
 یکی از حیوان نادر به اسم الینابازع شدع واااای که وقتی
 دید خانوم تو کلاسه چقد قیافش دیدنی بودlaugh2.gif (19×20)
ندائی:خانوم خجالت با کدوم((خ)) نوشته میشه؟chocolate.gif (80×39)
این دیگع باید الانع کلاسع اول الف ب یاد میگرف kap.gif (52×39)
من:با خ سه دندونه 4chsmu1.gif (29×19)
همچین بچه هایی هستیماااا کلا یه دستع نخبع4chsmu1.gif (29×19)
+تو مبتکران یه مردع هس لکنت داره هر وقت میاد یکتا
 اداشو در میاره ما هم نمیتونیمبخندیدم مداد پاکن پرت
 میکنیم زمین می نشینیم یه دل سیر میخندیمlaugh2.gif (19×20)
+پنجماع داشتن تو مد ملی ساما سعیده بازی میکردن هی
 روزگار یاد کلاسع پنجمع خودمع افتادم کع بازی میکردم
 احساس80 سالهعابم دست داد منم بهش دست دادمdunnof.gif (40×16)
تو حیاط مدرسه در حال وحشی گری بودم که یهو 
یه گربه تپل مپل داشت رد میشد که عینجن زده ها دویدم 
افتادم دنبالش گربه بدو من بدو بدبخت فکر کرد ازاریمlaugh2.gif (19×20)
بالاخره گیرش اوردم گردنشو گرفتم و فشارش دادم
 یه لحظه بم پنجول انداخت که پرتش کردم زمین 
من:گربه ی بی فرهنگه بی لیاقت مگه ادم نیستی؟خاک بر
سرت یهو گربه رم کرد یه قدم رفتم عقب تر اومد جلوتر 
من:گربه بیا اصن دوز باشیمlollipopsmiley.gif (44×37)
دیدم اومد جلوتر من رفتم عقب تر این دفعه گفتم بیا 
با هم مدارا کنیماومد جلو یه میو گفت که فکر کنم
 قبول کرد اتش بس کنیم امایهو عین گاو افتاد دنبالم 25r30wi.gif (28×24)25r30wi.gif (28×24)
من:گربه ی گاو چرا همچین میکنی جون ننت بیخیال
 واای کمک بخدا دستع خودمع نیس روانییم 25r30wi.gif (28×24)
+رفته بودیم عروسی دوبس دوبس عروسی
اوپس اوپس هو دیشدین دیرین دیشدین دیرین cancan.gif (86×47)
خلاصه رفتیم گلی ملی رسیدیم به مقصد...boredsmiley.gif (33×19)
پ.ن#:شانسع نداشتع منع ساعتم دوباره شیشه اش افتاد
 ولی نشکست خداروشکر داینا...boredsmiley.gif (33×19)
+رقصیدیم با مهستیع خیلی عالی یکی سوت میزدع 
یکی کل میکشید laugh2.gif (19×20)
حالا حامد پهلاااانه وقتی منو میبینی دلت می لرزه 
هی غم من واسه تو یه دنیا می ارزه دیگه مث 
من واست پیدا نمیشه هی اخه منو میخوای واس همیشهflirtysmile2.gif (41×27)
هی فدام شی عاشق خنده هام شی laugh2.gif (19×20)
اهااا اهاااا دیوونم دست خودم نیست بخدااdevil.gif (18×21)laugh2.gif (19×20)
پ.ن#:ساندویچامونع:)   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

 وَطَنَیِ بَاَشَدَ یِاَ چَیِ؟
پنجشنبه 9 آذر 1396 × 10:56 ب.ظ    

1053500x491_1508409994714349.jpeg (500×491)

+وااای که من چقد خوشحالمم...

من چقد خوشبختم خیلی وقت بود اینطوری ننوشته بودمpinkglassesf.gif (28×31)

+برا عموم دختر پیداییدم خودم عاشقه دختره شدم  25r30wi.gif (28×24)

+امروز میرفتیم کلاس بابام دانشگا داش با عموم رفتیم 

عموم هی میزد این اهنگ میومد:

عاشق شدم رفتتت

اون یکی میزد:

من روانیم با تو عالیم 

اون یکی میزد:

رفت دل من رفت میومد فک کنم همین

 امشب بره زن بگیره  25r30wi.gif (28×24)

این چرت و پرتا رو عمم و زن عموم نبینه صلوااات  25r30wi.gif (28×24)

+دارم این چن روزرومخ هلن اباپاشنه بلندرقص پامیرم

 ازش تادلم میخوادباج میگیرم وکار میکشم تابرمیگردہ یه 
چیزبگه میگم رفتم به ننم بگمع 
 خخخخخخخخخخ 
مامانم اونجاس بدبخت نمیتونه چیزی بگه 
 اخ که چقدمیچسبه خدااین لحظه هاروازمن نگیرخخخ
 قیافش اینجوریه 

+این روزا هردہ دیقه یبارپامیشم میگـم مامان گشنمهه 

مامانم:خفه شو دیگه بخواب هی گشنمه گشنمه  
من:
من:/

 یادہ این پیام بازرگانیه تلویزیون افـتادم اونی که دخترہ خوابه
بعدهی میگه داداش گشنمه داداشه میگه بخواب هنوز
صبح نشدہ خخخخخخ

+خانوم قبادی:هرڪی حرف بزنه ینی ازجونش بیزارہ 

ادم عاقل حرف نمیزنه اصن

هرڪی حرف میزنه یاموقع بدنیااومدنش دوسوم مغزشو
خالی ڪردن یااینکه صبونـہ چیزخاصی خوردہ خخخ 
چدعصبی ای خوع
 یهویکی ازبچہ هابرگشت به دوستش یه چیزگف
حالا33نـفربودیما همون بدبختودیدگـف پاشوخانوم 
 هرچی دخترہ گـف باوغلط ڪردم ساڪت میشم گـف 
پاشوحرف نزن بیا ڪنامن سرپاوایسا تاااخروقت.
نگات ڪنن همـه که حرف  نزنی خخخخخ 
  یڪی ازبچـه هادستشوگذاشته بودزیرچونش گـف تو ام پاشوبیاڪناراین وایسا بدبخ ڪپ کردگـف چرا 
گـف من میدونم داشتی اون زیرحرف میزدی دستتوگرفتی 
جلودهنت من نببنم خخخخ
 اونجابودکه فهمیدیم طرف فابیای حرف زدن دارہ
 یعنی کافی بود یکی حرف بزنه فقط تادوساعت دعواش
 میڪردول ڪنم نبود انقدترسناڪ بودوترسیدیم 
پنج شیش ساعتویک ڪلمه حرف که نزدیم هیچ نـفسم نمیکشیدم25r30wi.gif (28×24)

+ درسمو خوندم اومدم نشستم پیش  مامانم میگم درس

 خوندم گوشیمو بده میگه:

 خسته نباشی عزیزم برو دوباره بخون .

من

+هفته بعد پنجشنبه میریم عروسیع  

+با مهستی رقص دونفرع یادگرفتم میخوام تو عروسی 

برقصم یاصاحب الزمان من ومهستی وسط ڪل چشاام

 روبه ماگرددد و پچ پچ هاع 

+عکس پایینه کاملا حس منو صدق میکنه بخدااع 25r30wi.gif (28×24)

fu5029(2).jpg (400×397)

+به دانش آموزان مدرسه ای گفته اند بزرگترین 

آرزویتان را نقاشی کنید

آن وقت یکی از دانش آموزان در دفترش،

 نقاشی کشیده که یک هلیکوپتر، 

تانک و هواپیما در حمله به مدرسه، آن را ویران می کنند.

خودش هم داخل مدرسه ایستاده و داد می زند

 «کمک! مدرسه خراب شد».

 اما در کمال ناباوری، این دانش آموز می خندد 

و کیف می کند؛ یعنی آرزویم آن است که مدرسه خراب شود25r30wi.gif (28×24)

خنده های الکی

بابایعclapping.gif (36×28)
   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

 نّهّنّگّ عّاّبّیّ
شنبه 4 آذر 1396 × 11:45 ب.ظ    
خنده های الکی

بی همگان به سر شود، بی تو بسر نمی شود

این شب امتحان من، چرا سحر نمی شود ؟

مولوی او که سر زده، دوش به خوابم آمده

گفت که با یکی دو شب، درس به سر نمی شود 

خر به افراط زدم، گیج شدم قاط زدم

قلدر الوات زدم، باز سحر نمی شود25r30wi.gif (28×24)

سلاااام
عاغا این یه ماه پدر من در اومدshakinghead.gif (30×18)
اربعین هم بارون بارید زیر اندازیم قالدى گولتوغوم دا:|dunnof.gif (40×16)
پوووف...boredsmiley.gif (33×19)
فرداش هم بارون بارید ما هم رفته بودیم بیله سوار 
یه تیشرت مشکی خریدم با چن تا خرت و پرت دیگه..knitsmile.gif (74×23)
هوووف خدا سیزده بدرمون بارون...
عاشورا بارون...اربعین بارون..boredsmiley.gif (33×19)
اومدنی هم یه ساندویچ نوش جون کردمdrunksmilef.gif (34×34)
عاغا هفته پیش زنگ اخراکیپمون میحرفیدیمع25r30wi.gif (28×24)
بعد یه زنع اومد با پاشنه بلند از جلومون رد شد الینا 
همخواس یارو رو اداشو درارعشلوارشو کشید پایین به 
طوری که پاچه شلوارش رو زانوش بود پاهاشم عین 
خر باز کرده بود...
گفتمع یا الله اکبرع آبرو برامون نموندع.. 25r30wi.gif (28×24)
یهو دیدم یه پسره چشش اینجاسع یا پیغمبر.. lollipopsmiley.gif (44×37)
من:بیشور آبرومون رفع25r30wi.gif (28×24)
مهستی:واای مردمم25r30wi.gif (28×24)
یهو هلن گفت اجیا خدافظ داداشم اومده دنبالم budo.gif (54×37)
آااااااخ آبرومون رفت25r30wi.gif (28×24)
یسنا رو هم دیدیم بابا بزرگش اگه نبود نیشگون میگرفتم laugh2.gif (19×20)
عاغا همسایمون وحدت اینا اولش ماشین البالویی چی چیع 
گرفته بود که مهستی ازش خوشش میومد منم از ماشین 
یکی از فامیلشون که کوپه سفید بود خوشم میومدع
 و همسایمون البالوییه رو فروخت سفیدع رو خریدlaugh2.gif (19×20)
هر موقع یکی نبود میرمع پیشش 25r30wi.gif (28×24)
عااشق شدممم رررفتinlove.gif (39×26)25r30wi.gif (28×24)
وااای زلزله کرمانشاه عرررر من الفرار:|consoling2.gif (40×29)
هر کی اونجا زندگی میکنه خدا بهش صبر بدهsorrowsmiley2.gif (44×30)
بایع^_^   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

 اِّتِّلِّ مِّتِّلِّ خاِّطِّرِّعِّ
دوشنبه 8 آبان 1396 × 08:05 ب.ظ    
:)
سلام به همه7165.gif (35×25)
خدایا خداوندا به من صبری عطا کن که نزن دهن ملتوسرویس 
کنم من حوصله امتحان ندارم به پیر به پیغمبر ندارم..
خواب دیدم امتحان داریم خانوم قبادی اومده بالا سرم منم 
تو برگه چیزی ننوشتم میگه منتظر چی هستی؟
اسمتو بنویس بقیش با من ولی حیف از خواب بیدار شدم 
بقیه خوابمو ندیدم...
 دور چشم خانوم قبادی تغلب کردیم چه تغلبیevilsmile.gif (19×18)
راس گفتن دیه بی تغلب برگه سفید است
با تغلب زیر برگه نمره ی ۲۰ است
مهستی:هستی من تو رو خیلی دوس دارم
من:کدوم سوال موندی؟
یهو دیدم خانوم قبادی اینجوری نگا میکنه
خانوم:سرتون تو برگه ی خودتون باشه
اخر سری کم مونده بود خانوم مچمو بگیره شانس اوردم 
ندیدوگرنه یه هفته عذادار بودیم
دیروز خونه بابابزرگم بودیم عمو چیمچام هم اونجا بود
عمو چیمچام#همون عمو نیکنام که امیرع شورشو دراوردع
+انتخابات شورای دانش اموزی!
رییس حوزه←من
ناظر حوزه← مهستی
منشی رییس حوزه←هلن
منشی ناظر حوزه←حسنا
سوختین؟
بالاخره منم یه جایی تویه یه انتخاباتی به دردع خوردم:|
+والیبال رو ما بررردیمم هفته بعد هم ست دوم رو بازی
میکنیم این دفعه هم ما میبریم شکلک زیباساز-varoone.irشکلک زیباساز-varoone.irشکلک زیباساز-varoone.ir
یعنی وقتی من سرویس میزنم معصومه و یکتا قیافشون
یکتا و رجب ۴ یهویی
+رانندگی مامااانم خیلی ترسناک بود اصن واویلا
وسط دور برگردون ماشین خاموش شد دیدنی بودیکی بوق
 میزد یکی چراغ میداد چارتا ماشین پشتسرمون بودن به
 جای مامانم استرس گرفته بودتم
همشهری رو حال کنین طرفدار خواننده مورد علاقم هس:
.
نوشتع: 
من از منطقه مغان شهرستان پارس آباد هستم میگم آقا 
مرتضیرنجر ساغول سنین قادالیم یاخجی اوخیرسان^_^
+عکس بالا منع In Love
+خدابوس
   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

 کََََِِِِرََََِِِِبََََِِِِلََََِِِِاََََِِِِ پََََِِِِاََََِِِِیََََِِِِ پََََِِِِیََََِِِِاََََِِِِدََََِِِِعََََِِِِ
چهارشنبه 12 مهر 1396 × 08:35 ب.ظ    
.
کربلا لبریز عطر یاس شد....نوبت جانبازی عباس شدdreamyeyesf.gif (28×48)
خوش میگذره چهار روز تعطیلی؟acigar.gif (66×48)
این چهار روز قیافه من اینجوری بود:29dz8zk.gif (55×40)25r30wi.gif (28×24)
عاشورا هم رفته بودیم شبیه خونی مسجد اکیپمون اینا از بس 
باهم هرهر و کرکر کردیم از چشمم اشک میومد25r30wi.gif (28×24)
ما داشتیم میزدیمم یخوردیم میخندیدم مردم نشسته بودن 
لیتر لیتر اشک میریختن اصن یه وضعی بود25r30wi.gif (28×24)
با حسنا رفته بودیم دسشویی یه پسره بود به حسنا گفت:
اهاااای تو منو نگا
حسنا:یارو با منه؟lollipop2-smiley.gif (44×37)
من چرخیدم طرف پسره گفدم:یارو با اینی؟25r30wi.gif (28×24)
کنار مسجد یه پارک بود رفتیم نشستیم تو نیمکت معصومه و
 مهستی تخمه داشتن میشکوندنمن کیک میخوردم حسنا
 دلستر میخورد25r30wi.gif (28×24)
ملتم جوری نگا میکردن ما هم که پروووووو25r30wi.gif (28×24)
داشتم می رفتم طرف سطل اشغال
معصومه:بشین ببینمlaugh2.gif (19×20)
من:صندلی خالی که نیسد بشینم25r30wi.gif (28×24)
مهستی:خااک هسدی25r30wi.gif (28×24)
من:مهستی با گو..اضافه نخور اشنایی داری؟hanghead.gif (22×24)

9w0j_img_۲۰۱۸۰۳۱۶_۲۰۱۳۰۴_۹۳۶.jpg (320×174)
منو مهستیclap.gif (28×37)
روز اول مدرسع تسلیت بادbokmal.gif (73×30)
+فعلا   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

  اُّیُّنُّ یُّهُّ کُّاُّرُّعُّ جُّدُّیُّدُّعُّ هُّیُّشُّکُّیُّ مُّثُّلُّشُّوُّ نُّدُّیُّدُّعُّ
جمعه 24 شهریور 1396 × 10:51 ب.ظ    
1053500x500_1449044907502717.png (500×500)
بسمه تعالی 
مراسم وداع با ایام خوش گذرونی واستراحتBegging
زمان:جمعه 31 شهریور بعداز نماز مغرب و عشاتا نماز صبح
مداح و سخنران:کلیه دانشجویان،دانش اموزان، پرسنل
مدارس و دانشگاهی و..
دم نوحه:مکن ای صبح طلوع ، مکن ای صبح طلوع...dreamyeyesf.gif (28×48)
اهم اهم السلام الحوال شما؟putersmile1.gif (45×30)
این چند روز حالم خوش نی عسل سلیمانی رفت تبریزیه مد 
دیه عسل کجایی؟دقیقا کجایی بیشور؟crysmiley1.gif (54×35)
و خانی هم رفت خوب شد رفت ازشم بدم میادوقتی بود
هر چی میشد تو کلاسمون دفتر مدرسه زودی خبردار 
میشدن چی میگی ندیدیمون چی میگی وقتی ندیدیمونtanbih_suma.irf.gif (45×43)
خلوصbrodkavelarg.gif (58×42)آشغااالbrodkavelarg.gif (58×42)
سال قبل ما تو کلاسمون خیلی فیضول و خبرچین داشتیم 
در چه حد یعنی دیگع ترامپ انقد دشمن نداشتهboredsmiley.gif (33×19)
از شاخ های مدرسمون هم نگم دیگه دو نفر هم تازاومدن
کلاسمونامروز هم هلن زنگ زده بود بسی باهم زر زدیم فک
 کنم اینماهپول تلفنشون 100% زیاد بیاد بدبخت mob.gif (32×25)25r30wi.gif (28×24)
میگه یه بوی مبهم میاد(2515).gif (76×26)
من:بوی چی؟wow.gif (32×17)
هلن:یه بوی تندیscaredsmiley.gif (19×33)
من:اهابوی عیدی بوی توت25r30wi.gif (28×24)
هلن:نه بابا الان که عید نیست25r30wi.gif (28×24)
من:فهمیدم بوی کاغذ رنگی داشتم کاردستی درس میکردم4chsmu1.gif (29×19)
واای یونیفرممون5ff0.gif (63×50)
شبیه کت دامنه فقط یدونه کفش پاشنه بلندمون کمهshame.gif (72×42)
رنگش طوسیه با قرمز
اگه دیدین چن نفر با کت و دامن از این ور خیابون میخوان
 رد شن اون ور مسخره نکنیناهمدردی کنین25r30wi.gif (28×24)(2333).gif (44×23)
عجقممم پاندام گوگولی^_^:
.

خب دیگه بخوابیم یا زودع؟   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

 جــــــــغـــــــؤر بـــــــغـــــــؤر
چهارشنبه 1 شهریور 1396 × 09:37 ب.ظ    
http://telesmi.ir/wp-content/uploads/2017/12/74837481-girl-photos.jpg
سلام
Hello
عاغا امسال امتحان نمونه داریمو اینا مامانو بابام پدرمودر
 اوردناونقده گفتن درس بخون مرده شور درسو ببرنboredsmiley.gif (33×19)
وقتی به کنکور فک میکنم گریه م میگیرع lollipopsmiley.gif (44×37)
عمه بابا بزرگم یه پسر داره اسمش سیامکه عین هو گاو
اصن حرف نمیزنه و وقتی مهمون هست نمیاد پایین باگوشیش
 فقط ور میره لالی چیزی خدایی نکرده نیستاا فقط گاوهlaugh3.gif (28×24)
و این  مامانو بابای من میگن اخرش مثل این 
سیامیشیندوتاتون میخوام بزنم تو سر و صورتم اخه با همه
 اره با منم اره؟خدا جون؟crysmiley1.gif (54×35)
دیروز هم رفته بودیم خونه بابا بزرگم امیر نشسته بود داشت
 فرش میشست زرشکبزارین بشوره وظیفشه(1179).gif (75×26)25r30wi.gif (28×24)
نصیحت کردمش از این به بعد ظرف هم بشوره بشه یه 
خانومنمونه برا زندگیlooksmiley.gif (44×42)
با هلیا داشتیم نرده پاک میکردیم ولی شبیه نرده پاک کردن 
نبود ولی دیگهه دیگهه25r30wi.gif (28×24)
مهستی:کنار شومینه سیر ز غم مثل کیشه25r30wi.gif (28×24)
هلیا:تو اینستام عکس لاکچری میذارم25r30wi.gif (28×24)
منم که این ور مرده بودم از خنده از مامانبزرگمم نگم
 دیگهروم نمیشه تعریف کنم باس همه رو سانسور کنم25r30wi.gif (28×24)
 فردا هممیخوایم بریم استارا و سرعین همین دیگه خواستم 
خبر بدم خدای جذابیت داره میرع سفرbubblesmiley.gif (49×50)
پ.ن:
نمونه اینا حذف شدددد..84.gif (28×28)   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

 چُّهُّ خاُّصُّ وُّ خفُّنُّ
دوشنبه 30 مرداد 1396 × 01:01 ب.ظ    
پروفایل شادی.jpg (500×500)
ولکااام ولکااام2gwb921.gif (78×83)
احوالتون؟چه میکنید؟(738).gif (41×24)
عاغا این چقد وقته کامنتا کمه هااا بیشورا2mo5pow.gif (38×43)
از تابستـون هم خسته شـدم..... حوصلـم پوکـید :|

 چیه آدم انقدر بی کار یاد بی چاره دایناسُرا می افتاده
دیگهبدبختی 
های خودش هیـچ البته ماکـه  بدبختی اینا نداریم ولی حالـآ دیگع... weirdsmiley1.gif (28×31)
عاغا  کلاس ریاضی اقای ناصری ثبت نام کردمنمیدونم برم؟ نرم؟
 یه چیزی بین رفتنو نرفتناگه برم همه چی مخلوط میشه 
 نمونه هم باس قبول شم Reading a Book
الان دقیقا باس چیکار کنم؟به کی فش بدم؟
ااای حالا من چه خاکی تو سرم بریزم؟cry_6_.gif (45×45)25r30wi.gif (28×24)
از الان باس خرخونی کنم یعنی؟stoneage.gif (53×30)
پ.ن:
عاغا چن روزه  درگیر آهنگ جدید حامد همایونم
 همین مونده بود حامدهمایون عاشق بشه بره!! 25r30wi.gif (28×24)
thumb_HamMihan-20154746720368364341442910521.7767.jpg (400×359)
حالا هم دیگه برین عذاداری کنین29dz8zk.gif (55×40)
ماه مهر از رگ گردن به شما نزدیک تر استpop.gif (44×30)
خدا لعنتت کنه مدرسه 25r30wi.gif (28×24)25r30wi.gif (28×24)
من دیگه برم تو افق محو بشم 25r30wi.gif (28×24)25r30wi.gif (28×24)   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

 عروسی:|
شنبه 28 مرداد 1396 × 08:09 ب.ظ    
toptoop.irعکس پروفایل دخترونه 96 جدید.jpg (450×320)
سلام علیکمrice-ball-smiley-04.gif (50×50)
خوبین؟من خوبم خوشمmornincoffee.gif (40×27)
دیروزم رفته بودیم عروسی مشگین پدرم در اومد از پارس اباد تا مشگین!146fs495919.gif (35×38)
مثلا میخواستیم بریم عروسی 
9بار موهامو شونه کردم رفتم اونجا دیدم عجق وجق شدهcryingbig.gif (16×21)
اعصابم خورد شده بود یعنی بیشورررر اونجا یکی دوبار هم موهامو شونه کردم!rolleye.gif (19×18)
بازم حالت صافشو نمیگرفت که نمیگرفت!cryingbig.gif (16×21)
پ.ن:
این روزا عروسی زیاد میریم دهنم سرویسه!dunnof.gif (40×16)
**
امیر  هم تو عروسی پیش من نشسته بود shakinghead.gif (30×18)
دستمال کاغذی رو ماشین کرده بود با دهنش صدا ماشین در میاورد!shakinghead.gif (30×18)
یعنی میخواستم بزنم تو سرش25r30wi.gif (28×24)
  ایلا هم طبق معمول نمیدونه چه غلطی بخوره جیغ جیغ میکنه25r30wi.gif (28×24)

عررررررر!میایم کوچ میکنیم مشگین25r30wi.gif (28×24) 
مشگین چقد قشنگههههه ای مشگینننن وااای واای 25r30wi.gif (28×24)
شما:2lxwef8.gif (30×30)
میهن بلاگ:rolleye.gif (19×18)
خلاصه امیر اینا هم موندن مشگین برن گردش و اینا.....sorrowsmiley2.gif (44×30)
خوش به حالشون sorrowsmiley2.gif (44×30)
کوفتشون بشهbored.gif (23×17)
بریم تو فاز  treehug.gif (78×69)
خب از باشگاهمون هم که نگم وضع داغونهاستاد این روزا جدی تر شده
رسما میخواد مارو شکنجه بده25r30wi.gif (28×24)
محیا هم کمر قرمز گرفته کوفتش بشه بیشوررر مخسره:/25r30wi.gif (28×24)
 اینودیگه بگم میپوکید از خنده25r30wi.gif (28×24)
تایم باشگاهیمون تموم شده بود منو الینا و مهستی و هلن داشتیم میحرفیدیم که به شما ربطی نداره چه میحرفیدیم25r30wi.gif (28×24)
الخصوصیی..25r30wi.gif (28×24)25r30wi.gif (28×24)
رفتم بطری ابم رو بردارم در کمال تعجب دیدمjawsmiley.gif (20×26)
...
....
.....
بطریه ابم نیستjawsmiley.gif (20×26)
بعله دیدم یه دختر یه بطری اب رو برداش گذاش تو کیفشjawsmiley.gif (20×26)
دقیقا جایی واستاده بود که بطری من اونجا بودjawsmiley.gif (20×26)
رفتم بش گفتم:
ببخشید این بطری رو از کجا برداشتین؟fingersmiley.gif (33×26)
دختره:
هاااین؟monkey.gif (25×21)
مامانش چرخید گفت این بطری رو زمین بود برداشتمش بدم دخترم no.gif (16×15)
از دستش گرفتم بطری مو no.gif (16×15)
الینا:جان خودم این دختره خنگه25r30wi.gif (28×24)
قضیه رو برا مهستی و هلن تعریف کردیم از خنده روده بر شده بودیم25r30wi.gif (28×24)
از پیش دختره داشتیم رد میشدیم الینا محکم گفت بخدا این دختره خنگه25r30wi.gif (28×24)
یه مشتی به پهلوش زدم از درد داشت میخندید25r30wi.gif (28×24)
همین دیگه خواستم اعلام حضور کنم25r30wi.gif (28×24)
+فعلا!rice-ball-smiley-13.gif (50×50)   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

 تبریز:)
دوشنبه 23 مرداد 1396 × 11:58 ب.ظ    
   :)  
     من اومدم خوش اومدم قند و نبات اوردم25r30wi.gif (28×24)
عاغا جاتون خالیه خالى رفته بودم تبریز سولندیم 130fs358763.gif (58×51)
بهشت دوم بووود دلم نمیومد برگردم خونمون acigar.gif (66×48)
وقتی رسیدیم تبریزcowboysmile.gif (52×50)
یه جا خواستیم ماشینو پارک کنیمو بشینیم غذا کوفت کنیم
ماشینو پارک کردیم یه جای خوب هم پیدا کردیمcoffeebath.gif (76×63)
وسایل هارو چیدیمو نشستیم غذا میخوردیم یهو برگشتم دیدم یه گربه ی سفید با چشمای سبز داره منو نگا میکنه!25r30wi.gif (28×24)
منم خواستم قهرمان بازی دربیارم رفتم پیشه گربهه 25r30wi.gif (28×24)
یه اپ چاگی با پام زدم بهش که باید فک کنم سه گام میزدم
چون خیلى پرووو بود laugh2.gif (19×20)
یا خداااااااااااااااا حالا بیا دست برداره گربهه 25r30wi.gif (28×24)
گربهه پرید اومد جلو!25r30wi.gif (28×24)
یه پخی هم کرد!25r30wi.gif (28×24)25r30wi.gif (28×24)
منم که از ترس به غلط کردن افتاده بودم!25r30wi.gif (28×24)
از روی نرده ها پرواز کنون رفتم جام نشستم!25r30wi.gif (28×24)
چسبیدم به مهستی تا وقتی گربهه خواست بیاد اول
 مهستی رو بکشه بعد منو!25r30wi.gif (28×24)
گربهه هی داشت میچرخید!dramaqueensmil.gif (30×28)
منم که میترسیدم بابام پاشد با کفشش یکی زد به پای  گربهه!laugh2.gif (19×20)
گربهه لنگ لنگون رفت!laugh2.gif (19×20)
اخه اینم شهر ما داریم؟:|no.gif (16×15)
و از اون به بعد اسم این گربهه شد گربه ی وحشی.
با سومسوح!laugh2.gif (19×20)
******
 تو شهر به این بزرگی گم شده بودیم حالا من 
عرر مهستى عرر 25r30wi.gif (28×24)
این همه موزه و فلان و فلان و فلان داشت از موزه ى 
قاجار گرفته تاااا...25r30wi.gif (28×24)
 ائل گولى هم رفتییم خیلی عالیییییییی بود!flirtyeyess3.gif (25×45)
فضاى مخصوص من بود 25r30wi.gif (28×24)25r30wi.gif (28×24)
البته اگه میذاشتن تو فضاى خودم بمونم هى یه خونواده 
میومد پاشو عکس میندازیم گاااااگولااااaxesmileyf.gif (40×30)
یه اجرای خیابونی هم دیدیمhspace.gif (30×29)
خیلی عالیییی بود کم مونده بود برم باهاشون بخونم25r30wi.gif (28×24)
هربار این درووووdreamyeyesf.gif (28×48)
اجرای خیابونی تو تبریز^_^
عاقا بسم الله :||||!25r30wi.gif (28×24)
 تونل وحشت میخواستیم بریم
یه گروهی جلومون چن تادختر بودن
  تا رفتن تو یکیشون کوبید به در یارو ام!25r30wi.gif (28×24)
درو بازکرد اوردش بیرون مامانم  به دختره گفت چی شده
 دختره هم گفت خیلی ترسناک بود  :|||||!25r30wi.gif (28×24)
عاقا هیچی وارد شدیم و من مثه شپش چسبیده بودم به 
بابام مهستی  رو فرستادیم جلو مامانم  هم پشته سرم بو25r30wi.gif (28×24)
منم که اصن کلا چشام بسته بود فقد هر وخت بقیه جیغ میزدن منم بشون ملحق میشدم :||||!25r30wi.gif (28×24)
یهو احساس کردم یه صدای عربده میشنوم !25r30wi.gif (28×24)
و اون حسه گرمایی که داشتم دیگه نیست
چشامو باز کردم دیدم مهستی  و بابام و مامانم  
مثه یوزپلنگه افریقایی دارن فرار میکنن :/!25r30wi.gif (28×24)
عاقا چشامو بستم دهنمو وا کردم مثه خر جیغ کشیدم 
یارو اره برقیم کنارم بود داشتم سکته ناقص میزدم
عاقا نیم ساعت داشتم جیغ میزدم که یارو نقابشو 
برداشت گفت خانوم
علافون کردی دوساعته بیا ردشو برو دیگه :||!25r30wi.gif (28×24)
گفتم اصن به توچه پول دادم هر کاری خواستم میکنم
هیچی دیگه یه جوری دویدم که پاهامو
اصن حس نمی کردم!25r30wi.gif (28×24)
هیچی دیگه مثه جنگ زده ها عز تونل وحشت زدیم بیرون25r30wi.gif (28×24)
بابام به مامانم : اصن ترس نداشت چی بود 
خیره سرشون تونل وحشت زدن :/
مامانم: :|
*****
خلاصه خیلی خوش گذشت!bunnyearsmiley.gif (56×25)
اى تبریززززززز...ادامشو نیام که آبروم به فنا میره loudlaff.gif (32×35)
فک کنم خیلی زر زدم فک نکنم چون به شدت زر زدممم 4chsmu1.gif (29×19)   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

 عنوان نداریم:|
دوشنبه 9 مرداد 1396 × 08:33 ب.ظ    
toptoop.irمتن برای پروفایل جدید در سال 96.jpg (450×335)
عاغا رسما من باید یه هفته عزاى عمومى اعلام کنم تو وب 
 عمووووووووووووم گند زد به مسافرتمون! rolleye.gif (19×18)
ادم قطع نخاع بشه ولی از مسافرتش نمونه! rolleye.gif (19×18)
وااااااى پوووسیدم ىکى بیاد بریم یه هوایى 
بخوره تو ملاجم chillout.gif (89×66)
یه داداشى هم نداریم بگه پاشو بریم بیرون دور دور tantrumsmiley.gif (39×29)
اصن خدا وقتى داشته به همه شانس میداده من داشتم تو اتاقم چرت میزدم boredsmiley.gif (33×19)
 دیروز یه بادی میورزید که نگو twister3.gif (97×62)
این نایلونی ها تو هوا گرگم به هوا بازى میکردن 25r30wi.gif (28×24)
منو مهستی هم داشتیم پیاده میرفتیم سمت باشگاه42kmoig.gif (45×24)
داشتم راه میرفتم که...!
که...!
که...!
یه چاقو در اومد از زیر کفشم!!!sorrowsmiley2.gif (44×30)
یا امام زاده بیژژژژژن!lollipopsmiley.gif (44×37)
این مهستی هم علاقه خاصی به بدبخت کردن من داره!brodkavelarg.gif (58×42)
کلا باهاش با احتیاط جایی میرم!!25r30wi.gif (28×24)
خلاصه با هزار بدبختی خودمون رو رسوندیم به باشگاهshakinghead.gif (30×18)
یا روح عمه بابا بزرگم!!!25r30wi.gif (28×24)
داشتیم میرفتیم همه جا پر ادم حالا فک کن بایه بلوز
 سفید با یه کمربا یدونه شلوار سفید همچون شلوار کردی!25r30wi.gif (28×24)
 از روش یه مانتو جلو باز و یه شال تو خیابون!!25r30wi.gif (28×24)
خلاصه بگم همه مارو داشتن نگا میکردنbabygirl.gif (14×21)
زود با مهستی رد شدیم رنگشونم ندیدیم!washmachine.gif (25×43)
داشتیم دور سالن میدویدیم یهو...گرومپپپپپپ!!!
 26 نفر ادم در حال دویدن یهو همگی چرخیدن 
یا حضرت فیل سمت منو هلن!25r30wi.gif (28×24)
بعلههههه!دیدم هلن با مخ رفته کف سالن!25r30wi.gif (28×24)
این هلن هم بسی عجول میباشدنشسته بود اخ اوخ میکرد:|
استاد:brodkavelarg.gif (58×42)
من:twzonesmiley.gif (55×49)
هلن:crysmiley2.gif (47×30)
مهستی:muscular.gif (31×16)
کل سالن:25r30wi.gif (28×24)25r30wi.gif (28×24)25r30wi.gif (28×24)25r30wi.gif (28×24)
عاغا هلن و الینا امروز ازمون کمر سبز داشتن!42kmoig.gif (45×24)
هیچی هم بلد نبودن!25r30wi.gif (28×24)
استاد به ایناز گفت فرم و حرکات دست و پا رو ببین
 بلدن یا نه منم به کمر ابیا برسم!snapoutofit.gif (60×43)
ایناز به هلن و الینا میگفت پای ون جلو بشین اپ سوگی!laugh2.gif (19×20)
اینا راست رو میذاشتن جلو درحالی که ون پای چپه!laugh2.gif (19×20)
حالا ایناز:آی بالا ون پای چپه!upherebl.gif (37×60)
ولی خودمونیماااا طرف پزهایی میده!:\2mo5pow.gif (38×43)
این الینا و هلن هم مثل من وحشی ان ولی پیش استادو معلم مثل 
گاو ساکتن!:\4869.gif (33×46)
من تو بچگی اونقده شلوغ بودم!
یعنی به معنی کامل زلزله!:\baby2 (33).gif (14×21)
فیلم بچگیمو میدیدم کنار دریا بودم هر چی
 سنگ و علف و کوفت و زهرمار بود انداختم تو دریا!25r30wi.gif (28×24)
یه بیعشورری بودم!!25r30wi.gif (28×24)
****
سه شنبه هفته پیش رفته بودیم خونه یکی از فامیلمون!teddysmiley2.gif (32×23)
امیر هر چی خورده بود رو بالا اورد!
یااااا حضرت نوح!!trenchcoat.gif (42×31)
هی هم میومد میچسبید به من!boredsmiley.gif (33×19)
منم میرفتم ازش دور میشدم یه وقت رو من بالا نیاره!25r30wi.gif (28×24)
هیچی دیگه!!
 دیروزم رفتیم عروسی فرشته خانوم دختر خاله هلیا 
باشگاه هم نتونستم برم چون تو عروسی بودمwhoopdedoo.gif (50×43)
پ.ن#:
میریم تبریز و مشگین!128fs318181.gif (16×15)
   میرم تونل وحشت با مهستی:|128fs318181.gif (16×15)
خدا بخیر کنه:|128fs318181.gif (16×15)
خب دیگه من برم که کلا این هفته ابغوره گرفتم!:|128fs318181.gif (16×15)   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

 چرت:|
جمعه 6 مرداد 1396 × 12:31 ق.ظ    
نت نداشتن چقدددد بدهههه ادمممم دلش میخواد سرشو
 بکوبه تو دیوااار:|boredsmiley.gif (33×19)
یه وضعى اعصابم خورده میخوام نتو بردارم
 بزنم تو سرمbrodkavelarg.gif (58×42)
رفتم از مامانم نت کش رفتم افریین به من من 
چقد بچه خوفیم loudlaff.gif (32×35)
از پادگان هم خبرى نى
مبارزه داشتیم پام درد میکرد طرفم مثل چی میزد:|boredsmiley.gif (33×19)
هیچی دیگه نمیدونم میخوام چه غلطی 

بخورم تو این گرما:| 

شنبه هم قراره بریم خونه یکی از فامیل ها شاید 
دو هفته یا سه هفته نباشم!tantrumsmiley.gif (39×29)
دیشب هم بی خوابی زده بود سرم!rj5belsv3x6akm1xxn.gif (63×49)
حالا من اون موقع در حال مکالمه با قلبم:
ای قلب جانم!چرا خواب به چشمان من نمی آید؟hmm.gif (30×29)
حالا قلبم:ظهر عین خر خوابیدی چونکه!ادای عاشق 
هارو هم در نیار!swear1.gif (27×35)
واقعا از قلبم انتظار نداشتم!!! gaah.gif (37×41)
خب دیگه اومدم اطلاع بدم!photosmile.gif (48×31)
+بدوردworship.gif (29×29)
عکس بازیگر محبوب من  البته زیادن حوصله
 ندارم همه رو بذارمlaugh2.gif (19×20)
از بزبزى گرفته تااا خاله سوسکه laugh2.gif (19×20)
نوشته ی هایه یه دختر:)   
ضٌِـیًِ ضٌِـیًِ=| טÜÇãÜäÜÊ()  

 ÕÝÍå åÜÜÇ: 1 2